DIENSTE

 • Opleiding in die identifikasie en bestuur van plantsiektes

  • Bestuur van bederf in vars vrugte 

  • Voorkoming van voor-oes siektes in veldgewasse

 • Wetenskaplike en populere skryfwerk in plantsiektekunde

 • Kursusinhoudontwikkeling

 • Seminare en spesialis-toesprake

 • Deelname aan landbounavorsings- en ontwikkelingsprojekte

 • Konsultasie oor landbounavorsings- en ontwikkelingsprojekte

 • Konsultasie in die bestuur van bederf in vars vrugte, en in die beheer van siektes in veldgewasse.

Ek dien talle belanghebbendes in die landboubedryf, insluitend boere, landbou-chemiese agente en vervaardigers, en opvoedkundige instellings of opleidingsinisiatiewe wat op landbou fokus.

 

Ek bied 'n unieke persoonlike benadering aan my projekte, hetsy as konsultant of as opleidingsfasiliteerder, om oplossings vir my kliënte te bring. Die vooruitgang van my kliënt se besigheid as gevolg van my insette bly deurslaggewend in my modus operandi. Ek is veral vir my baie belangrik dat uitkomste die kliënt help om geld op insetkostes te bespaar, terwyl produktiwiteit gelyktydig verhoog word.

 • agricultural training-

 • export fruit

-plant pathology

-plant disease management

-fresh produce

© 2019 Ida Wilson ida@agrimotion.net

Barley production landscape